Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2017

8215 f22c 500
Reposted fromerial erial viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
endcredits
3546 64ba
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadiedrunk diedrunk
endcredits
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viaunmadebeds unmadebeds
endcredits
9215 17ca
Reposted fromyochimu yochimu viapimpmyheart pimpmyheart
endcredits
0042 2f28
Reposted fromkarahippie karahippie viaunmadebeds unmadebeds

May 01 2015

endcredits
9912 6c87 500
Love, Rosie (2014)
Reposted fromLOLALO LOLALO viadiedrunk diedrunk
endcredits
9710 de97 500
Reposted fromfoods foods
endcredits
7588 35bd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadiedrunk diedrunk
endcredits
1558 569a
Reposted fromcountingme countingme viaunmadebeds unmadebeds
7921 1bbb 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds
endcredits
6604 0d38
Reposted from160cm 160cm viatakemeout takemeout
endcredits
8303 bc95
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viadiedrunk diedrunk
endcredits
2157 dbda 500
Reposted fromkaraibski karaibski viadiedrunk diedrunk
endcredits
Dbaj o przyjaciół. Jeśli masz 20 kilka lat, rozejrzyj się dookoła siebie i zobaczysz tam osoby, które mogą ci towarzyszyć przez resztę życia. Przyjaźń wymaga dużej ilości taniego alkoholu, długich rozmów do świtu, długich wyjazdów zapchanym pociągiem, a czasem i trzymania za włosy, gdy ktoś rzyga do kibla.
— pokolenie ikea
Reposted fromkobietaSukcesu kobietaSukcesu viadiedrunk diedrunk
endcredits
3936 453d
Reposted fromunmadebeds unmadebeds
endcredits
8867 cc58
Reposted fromfelicka felicka viaunspokennnn unspokennnn
endcredits
8747 9c61
Reposted fromfoods foods
endcredits
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl