Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2017

endcredits
0649 71b9
Reposted fromTinySilentSoul TinySilentSoul viaWarpRider WarpRider
endcredits
0215 402d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaeryawen eryawen
endcredits
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaskins skins
endcredits
9159 75a0 500
Reposted fromaisu aisu viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk

November 14 2017

endcredits
endcredits
endcredits
2214 b0e8 500
endcredits
endcredits
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaskins skins

October 25 2017

endcredits
1912 204f
Reposted fromretaliate retaliate viaatramentowa atramentowa
3596 72f0
Reposted fromerial erial viaMalinowynalesnik Malinowynalesnik

October 17 2017

endcredits
endcredits
endcredits
3288 2491
Reposted frommyname myname viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk

October 10 2017

endcredits
6030 7368
Reposted fromkrzysk krzysk viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
endcredits
9145 fc28
endcredits
7379 7c67
endcredits
Męczące uczucie, że jest się w jednym miejscu zbyt długo. Nieodparta potrzeba doświadczenia czegoś nowego, zobaczenia nowych miejsc, poznania nowych ludzi, spojrzenia na świat i siebie z innej perspektywy.  Nałogowe przeglądanie stron z relacjami niesamowitych osób odwiedzających jeszcze bardziej niesamowite zakątki świata. Chęć przeżycia po raz kolejny tych wyjątkowych emocji, które towarzyszą Ci za każdym razem, gdy podróżujesz. Wewnętrzne przekonanie, że długo tak nie dasz rady i musisz się wyrwać, by odzyskać spokój ducha.
http://www.preciousmistakes.pl/2016/11/21/wanderlust/
Reposted frommoniczkuu moniczkuu viapimpmyheart pimpmyheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl