Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

endcredits
endcredits
endcredits
3288 2491
Reposted frommyname myname viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk

October 10 2017

endcredits
6030 7368
Reposted fromkrzysk krzysk viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
endcredits
9145 fc28
endcredits
7379 7c67
endcredits
Męczące uczucie, że jest się w jednym miejscu zbyt długo. Nieodparta potrzeba doświadczenia czegoś nowego, zobaczenia nowych miejsc, poznania nowych ludzi, spojrzenia na świat i siebie z innej perspektywy.  Nałogowe przeglądanie stron z relacjami niesamowitych osób odwiedzających jeszcze bardziej niesamowite zakątki świata. Chęć przeżycia po raz kolejny tych wyjątkowych emocji, które towarzyszą Ci za każdym razem, gdy podróżujesz. Wewnętrzne przekonanie, że długo tak nie dasz rady i musisz się wyrwać, by odzyskać spokój ducha.
http://www.preciousmistakes.pl/2016/11/21/wanderlust/
Reposted frommoniczkuu moniczkuu viapimpmyheart pimpmyheart
endcredits
5554 0fb7
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
endcredits
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
endcredits
7939 ee44 500
What you remember after this scene??
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
endcredits
8066 1335
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaalcohoolic alcohoolic

August 19 2017

endcredits
8432 cd7a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapimpmyheart pimpmyheart
endcredits
2223 2810
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapimpmyheart pimpmyheart
endcredits
4050 3f34 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalcohoolic alcohoolic
endcredits
5653 fb7a 500
Reposted fromretro-lover retro-lover viaalcohoolic alcohoolic
endcredits
9145 fc28
endcredits
endcredits
7379 7c67
endcredits
0307 266d
Reposted fromsmit smit viapimpmyheart pimpmyheart

May 13 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl